You are currently viewing 1% dla TPD w Morągu

1% dla TPD w Morągu

Status organizacji pożytku publicznego został nadany TPD w Morągu 3 września 2003 r. ( KRS 0000172231). Od tego czasu co roku zbieramy środki przekazywane w ramach 1% odpisu od podatku. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za Państwa otwartość i chęć wspierania naszych działań.

Co zrobić, by przekazać nam swój 1%?
W formularzu PIT należy wpisać w odpowiednie rubryki numer KRS TPD w Morągu 0000172231 oraz obliczoną kwotę, a następnie złożyć zeznanie podatkowe w terminie, tj. do 30 kwietnia. I już! Urząd Skarbowy zajmie się resztą i przekaże na nasze konto darowane środki.
Co więcej?
Jeśli zgodzicie się Państwo na udostępnienie danych, Wasze imię, nazwisko oraz adres zostaną nam przesłane przez Urząd Skarbowy w corocznym wykazie. Ponadto możecie Państwo wskazać także cel szczegółowy – wtedy środki zostaną wydatkowane na konkretne działania.

Na co zbieramy?

  1. wkład własny do busa przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych
  2. remont filii warsztatu Terapii Zajęciowej w Małdytach
  3. rozbudowę Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu
  4. Leczenie i rehabilitację Sebastiana Zaleskiego, Michała Ziółkowskiego, Sylwestra Warszawskiego

Sprawdź nas i zobacz, na co przeznaczamy środki otrzymane z tytułu darowizn, z 1%

Rozlicz z nami PIT

https://www.pitax.pl/rozliczenie-pit-online-0000172231/