You are currently viewing Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej                

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 

Asystent osobisty to dla osoby niepełnosprawnej pomoc w czynnościach dnia codziennego, załatwianiu spraw, wsparcie w funkcjonowaniu w relacjach międzyludzkich, wzmocnienie samodzielności oraz postaw interpersonalnych. Program : „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” ma za zadanie efektywnie ograniczać skutki niepełnosprawności oraz stymulować osoby niepełnosprawne do podejmowania różnych aktywności życiowych. Ma przeciwdziałać dyskryminacji osób niepełnosprawnych i niwelować wykluczenie społeczne.Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Morągu zatrudnia 20 asystentów osobistych, którzy pomagają osobom niepełnosprawnym- dorosłym i dzieciom do lat 16 z Gmin: Morąg, Małdyty, Łukta
i Miłakowo pokonywać trudności, z którymi borykają się na co dzień.

Asystenci pomagają w zrobieniu zakupów, wyjściu do kina, szkoły, lekarza, na spacer, załatwianiu różnych spraw oraz wykonywaniu czynności, z którymi osoba niepełnosprawna może mieć kłopot. Umożliwiają też osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci realizuje zadanie w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej: „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”- edycja 2022. Program finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Na zdjęciach Pan Marcin z Asystentką osobistą Panią Beatą na wyjeździe nad morze oraz Pan Marian z Asystentką osobistą Panią Ewą.