You are currently viewing „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022

„Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022

Od maja 2022 r. rozpoczynamy Projekt „Opieka wytchnieniowa“ edycja – 2022.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Morągu po raz kolejny przystąpiło do realizacji Programu „Świadczenie usług opieki wytchnieniowej – edycja 2022”, realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Program „Opieka wytchnieniowa” jest adresowany do osób zamieszkałych w Gminach: Morąg, Małdyty, Łukta i Miłakowo, ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci z orzeczeniem
o niepe
łnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Usługi opieki wytchnieniowej, będą świadczone nieodpłatnie w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Projekt realizowany przez TPD skierowany jest do 15 dorosłych osób z niepełnosprawnością oraz
5 dzieci do 16 roku życia, mieszkańców Gminy: Morąg, Małdyty, Łukta i Miłakowo.

W związku z powyższym zapraszamy do udziału w Projekcie i składania kart zgłoszeniowych wraz
z za
łącznikami w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Morągu ul. Jana Pawła II, 14-300 Morąg
w godzinach 8-15.

Szczegółowych informacji udziela koordynator- Agnieszka Bogiel pod numerem telefonu: 89-757-63-60,

e- mail: biuro.tpd.morąg@gmail.com