You are currently viewing Projekt: „Świadczenie usług opieki wytchnieniowej” zapewnia pomoc osobom sprawującym opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Projekt: „Świadczenie usług opieki wytchnieniowej” zapewnia pomoc osobom sprawującym opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Na zdjęciu Mateusz pod opieką Pani Elżbiety, dzięki czemu jego mama ma czas dla siebie czy na załatwienie niezbędnych spraw 🙂