„Przełamywanie barier komunikacyjnych i społecznych”.

Od 1 września, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Morągu realizuje projekt pt. „Przełamywanie barier komunikacyjnych i społecznych”. Celem głównym zadania jest zwiększenie aktywności społecznej 23 osób z niepełnosprawnością, mieszkańców Gminy Łukta i Jonkowo oraz podniesienie kompetencji kadry bezpośrednio zaangażowanej w proces rehabilitacji społecznej. Zadanie jest realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łukcie i potrwa do 31 grudnia 2023r. W ramach projektu przewidziano cykl 4 warsztatów logopedycznych poprzedzonych indywidualnymi konsultacjami oraz 4 warsztatów i konsultacji indywidualnych z obszaru seksualności.

Kwota dofinansowania 15 700zł.

Zadanie jest współfinansowane przez PFRON na zlecenie Samorządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego.