You are currently viewing Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Resortowy Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” TPD w Morągu realizuje od 2021 roku. Co roku z usług asystenta korzysta od 20 do 40 osób z niepełnosprawnością. W tym roku dzięki dodatkowym środkom wsparciem objęto rekordową liczbę osób – ponad 50 (od listopada dodatkowych 21 osób). Zadaniem asystencji osobistej jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami większej samodzielności i niezależności od pomocy rodziny poprzez danie wsparcia w wykonywaniu czynności dnia codziennego, takich jak zakupy, sprawy urzędowe, czy pomoc w dotarciu do placówek. Z asystencji korzystają zarówno osoby dorosłe jak i dzieci.
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.